Thomas More a jeho život

12. června 2009 v 6:19 | Eliška
Svatý Sir Thomas More (7. únor 1478 - 6. červenec 1535) byl anglický právník, politik a spisovatel. V letech 1529-1532 zastával úřad lorda kancléře krále Jindřicha VIII., jehož byl blízkým spolupracovníkem a přítelem. Je považován ze nejlepšího anglického právníka a jednoho z největších evropských vzdělanců své doby. Po Jindřichově roztržce s katolickou církví se roku 1532 s králem rozešel a rezignoval na svůj úřad. Když později odmítl složit přísahu podle zákona o následnictví, byl nejprve uvězněn a posléze popraven. Katolická církev jej ctí jako svatého a mučedníka.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Hans_Holbein_d._J._065.jpg/476px-Hans_Holbein_d._J._065.jpg


Thomas More se narodil do rodiny bohatého londýnského soudce a pricipála vysokého právnického učení v Lincoln´s Inn Johna Mora. Navštěvoval latinskou školu a ve svých dvanácti letech se stal pážetem. Dva roky studoval na oxfordské univerzitě latinu a řečtinu,ale otec chtěl aby se stal právníkem a tak právničinu vystudoval na koleji New Inn. Roku 1499 se seznámil s významným humanistou Erasmem Rotterdamským, což velmi ovlivnilo jeho názory. Dokonce žil napůl církevní život-podřídil se regulím kartuziánských mnichů, hodně meditoval a studoval a zároveň pracoval jako profesor na nejváženější londýnské právnické koleji Lincoln´s Inn a jako advokát. Později se stal členem Dolní sněmovny, narozdíl od většiny ostatních však nesouhlasil s financováním krále a musel uprchnout z Londýna. V šestadvaceti letech se oženil s Joanou Coltovou, z jejich manželství se narodily čtyři dcery a jeden syn. Po šesti letech šťastného manželství však manželka umírá. Po čase se More oženil podruhé, a to s Alicí Middletonovou, avšak toto manželství zůstalo bezdětné.
Dcera Margaret získala dokonalé klasické vzdělání a proslavila se v anglických humanistických kruzích.

Když na trůn nastoupil Henry VIII. mohl se vrátit do hlavního města a stal se podsudím, byl však stále více znechucen anglickou společností, chamtivostí vladařů a špatnými zákony.

Od roku 1510 byl osm let jedním ze dvou londýnských podšerifů. Král Jindřich VIII. si Mora všiml a vyslal jej na diplomatické mise. V roce 1517, v 39 letech, nastoupil plně do královských služeb a zakrátko byl též přijat do tajné rady. Roku 1521 se stal rytířem. Byl rozhodným protivníkem Martina Luthera a pomohl Jindřichovi VIII. sepsat spis Obrana sedmi svátostí, za nějž papež krále odměnil titulem defensor fidei (česky "obránce víry") a který získal velký ohlas po celé Evropě.

Kardinál Thomas Wolsey, arcibiskup z Yorku, nesouhlasil s žádanou anulací manželství Jindřicha s Kateřinou Aragonskou a roku 1529 byl donucen odstoupit ze své funkce kancléře. Na jeho místo byl povolán Thomas More. Ve věcech vypořádání se s protestantismem stál hluboce nábožensky založený More na straně krále, nicméně nepodpořil jej v prosazování anulace sňatku přes odpor papeže Klementa VII., které bylo v rozporu s kanonickým právem.

Jindřich reagoval na odmítnutí svého požadavku tím, že si nechal schválit zákon o svrchovanosti (Act of Supremacy), kterým se sám dosadil do čela anglické církve, odtrhnuv ji od církve římskokatolické, čímž vznikla anglikánská církev. Duchovenstvu bylo nařízeno přísežně uznat světského panovníka hlavou církve. More s tímto požadavkem nesouhlasil a 16. května 1532 z úřadu kancléře odstoupil. Ačkoli svou rezignaci odůvodnil zdravotními problémy, přesto byla jak králem, tak poddanými pochopena jako výraz nesouhlasu se zákonem o svrchovanosti.
Roku 1534 odsouhlasil Parlament Zákon o následnictví (Act of Succession), který uznal legitimitu všech potomků Jindřicha a Anny Boleynové a mimoto odmítal jakoukoli cizí autoritu, ať již prince nebo potenta (tzn. i papeže). Když More odmítl proti svému svědomí složit přísahu podle tohoto zákona,neúčastnil se korunovace jeho nové manželky a odmítl jí složit hold,byl zatčen a uvězněn v Toweru. V procesu, který rozhodně nelze považovat za řádný ani podle tehdejšího anglického práva, byl odsouzen k smrti pro zradu a 6. července na Tower Hill popraven. Jeho hlava byla vystavena celý měsíc na London Bridge a poté po úplatku Moreovy dcery Margaret Roperové
odstraněna.

More zemřel jako člověk přísných morálních zásad, zachovávaje si až do konce svou hrdost a lidskou důstojnost.

Moreova poprava se setkala ve zbytku Evropy s obecným nesouhlasem jak u katolíků, tak u protestantů. Erasmus Rotterdamský se vyjádřil k jeho odsouzení a popravě větou, že "More byl čistší než napadlý sníh".
V roce 1886 byl Thomas More papežem Lvem XIII. blahořečen a v roce 1935 Piem XI. svatořečen. Je považován za patrona politiků a právníků, katolická církev slaví jeho svátek 22. června, společně se svátkem jeho přítele a mučedníka v téže věci, biskupa Johna Fishera.

Dílo

Díla dostupná v češtině

  • Sama brána pekla. In: Dopisy velkých osobností hříšníkům. II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
  • Obrana Erasmova. In: Dopisy velkých osobností hříšníkům. III. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Verča Verča | Web | 24. prosince 2011 v 1:59 | Reagovat

v Tudorovcích mě docela zaujal, ale je taky pravda, že v seriálu bylo pár nesrovnalostí

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama