Nacismus

24. srpna 2009 v 20:19 | Eliška |  IDEOLOGIE
Nacionální socialismus, z německého Nationalsozialismus, zkráceným výrazem nacismus je totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933-1945 (tzv. Třetí říše) prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem. Nacistická ideologie kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu (preference rasy před národem a idea sjednocené germánské Evropy), fašismu, rasismu (zvláště antisemitismu) a eugeniky.


Nacismus vznikl spojením koncepce fašistického státu (zahrnující vůdcovský princip) a rasistických teorií o nadřazenosti árijské rasy a o pokroku skrze konflikt mezi vyšší a nižší rasou, řešený podrobením či likvidací nižší rasy. Nacistická ideologie dále čerpá ze socialismu (přivlastňuje si prvky kolektivismu či sociální demagogie vyhovující nižším vrstvám), antibolševismu (vyhovující vyšším vrstvám), nacionalismu (umožňující získat podporu konzervativních sil) a antisemitismu. Filosofická podstata nacismu obsahuje prvky výrazného iracionalismu, okultismu a esoterismu.

Mezi nejvýznamnější nacistické teoretiky lze zařadit Ernsta Hubera a Adolfa Hitlera. Během svého pobytu ve vězení roku 1924 napsal Hitler autobiografii Mein Kampf, ve které definoval některé klíčové vlastnosti nacistické ideologie.

Pronikání nacionalistických prvků do socialistického myšlení pomohl i marxista Werner Sombart, který považoval válku Německa s Británií za nevyhnutelnou. Válečnický národ Němců, dle Sombarta, musí porazit anglickou obchodnickou civilizaci. Jednotlivec by měl, podle Sombarta, obětovat své štěstí i život životu státu a lidu.
Nacismus byl po skončení druhé světové války postaven mimo zákon, jeho ideologie však stále přežívá, nebo je dokonce obnovován.

Nacisté sice byli nuceni náboženství v Německu tolerovat, jak však prohlásil Martin Bormann, "křesťanství a národní socialismus nelze sloučit".

Tento názor podpořil i Hitler, který se nechal slyšet: "Jednou nastane doba, kdy na kazatelnách budou stát jen naprostí idioti, kteří budou kázat pro pár starých bab."
Pro nacisty bylo křesťanství především učením s cejchem židovství. Jako alternativu nabízeli německým věřícím nové náboženství spočívající v uctívání kultu krve, půdy, německého folkloru a tisícileté říše. V tomto ohledu se nijak nelišili od všech svých předchůdců, kteří se vždy pokoušejí lidem nabídnout nový, odduchovnělý svět. Velmi důležitou roli v novém nacistickém "náboženství" také sehrálo učení o rasové nadřazenosti.

Přívržencům nacismu přeze všecko toužícím po duchovním útočišti se nabízela nová víra v Boha, tzv. Gottgliiubig, která představovala alternativu k etablovaným církvím. Celé toto hnutí bylo výrazně ovlivněno pohanským kultem a svéráznými rituály a zdůrazňovalo romantické prvky dávné pohanské minulosti.

Klíčové vlastnosti nacistické ideologie

 • Nacionálně-socialistický program.
 • Socialistické kořeny reprezentovala nejzřetelnější skupina okolo Otty Strassera a Gregora Strassera, která požadovala vyvlastnění velkých podniků a nesouhlasila s Hitlerovou ekonomickou politikou, která byla spíše středová. Hitler jistou dobu s touto skupinou spolupracoval (zpočátku mu ani nic jiného nezbývalo, protože byla mocnější než jeho vlastní frakce), poté co dosáhl převahy (1926) ji ještě nějakou dobu toleroval, ale nakonec však nechal Strassera a jeho nejbližší ze strany vyloučit (1930). Otto Strasser poté založil stranu Revolučních národních socialistů. K levicově orientovaným nacistům Strasserovy skupiny patřil původně i Joseph Goebbels, který ji však v roce 1926 opustil a připojil se k Hitlerově skupině (nicméně některé názory si udržel).
 • Vláda s využitím některých prvků fašistické doktríny, Oxfordský politický slovník dokonce tyto dvě ideologie slučuje do jedné.
 • Rasismus.
 • Antislavismus a antisemitismus, který nakonec vyústil v holocaust.
 • Teorie nadřazenosti árijské (germánské, nordické) rasy, teorie nadčlověka (nejedná se přímo o nadčlověka ve významu uváděném Nietzschem, ale o vizi přizpůsobenou lépe potřebám nacismu).
 • Uplatňování tzv. rasové hygieny, což značí genocidu, viz např. Konečné řešení židovské otázky.
 • Antimarxismus, antikomunismus, antibolševismus, antianarchismus, antiliberalismus, antidemokratismus, proklamován byl i antikapitalismus.
 • Odstranění parlamentarismu, politické plurality, demokracie.
 • Vůdcovský princip.
 • Sociální darwinismus.
 • Princip Blut und Boden (krev a půda).
 • Pozměněná koncepce Drang nach Osten (tažení na východ).

Příčiny

Za příčiny počáteční vysoké podpory nacistického hnutí jsou považovány:
 • Vysoké válečné reparace po první světové válce, které Německo nebylo schopno splácet, celospolečenský otřes z výsledků války.
 • Ekonomická krize, vysoká inflace zapříčiněná též reparacemi, nakonec nekontrolovatelná, a z ní vznikající chudoba.
 • Nedostatečně vyvinutá demokracie, odevzdávání osudu do rukou "elit", touha po silné autoritativní vládě.
 • Užití sociální či socialistické rétoriky přitažlivé pro dělnickou vrstvu.
 • Odmítnutí komunistické ideologie jakožto židobolševické.
 • Nacionalismus, v té či oné formě běžný v 19. a 20. století.
 • Nesnášenlivost k Židům, judaismu i sionismu - tradiční antisemitismus.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama