Hitlerjugend

25. října 2009 v 19:22 | Eliška |  Organizace
Hitlerjugend (v překladu Hitlerova mládež, německy Hitler-Jugend, zkratka HJ) byla polovojenská mládežnická organizace NSDAP, která pod jiným názvem vznikla v roce 1922 a existovala až do roku 1945. Hitlerjugend tak byla druhou nejstarší nacistickou organizací (po Sturmabteilung - SA). Tato organizace měla významný podíl na propagaci tehdejšího německého režimu. Byla určena chlapcům ve věku 14-18 let, dívkám ve stejném věku byla určena organizace Bund Deutscher Mädel (BDM, tj. Liga německých dívek). Pro mladší děti (od 10 let) obou pohlaví vznikly organizace Jungvolk (pro chlapce) a Jungmädel (pro dívky).Cílem této organizace bylo vychovat mládež, která by byla zcela oddána myšlenkám nacistického Německa. Chlapci zde byli utvrzováni v ideji nadřazenosti árijské rasy a silného antisemitismu. Jako základní cíl, ke kterému měl mladý člověk směřovat, byl představován vstup do německé armády a NSDAP. Tomuto cíli byla podřízena i výchova v těchto organizacích či jejích táborech, důraz byl kladen na fyzickou připravenost, schopnost rozumět taktice a umění ovládat zbraně. Některé organizační myšlenky, které se u Hitlerjugend objevily, pocházejí z jiných organizací (např. skauting) a byly pouze upraveny pro potřeby nacistické ideologie.

Členové Hitlerjugend nosili uniformy podobné uniformám v NSDAP, jejich znak a označení hodností se velmi podobalo označení u SA.

Historie

Organizace Hitlerjugend byla založena roku 1922 pod názvem Jungsturm Adolf Hitler (bývá často překládáno jako "mladá bouře", přesto je pravděpodobněji vhodnější obrat "poplach" či "nápor mladých"). Centrum této organizace bylo v Mnichově a sloužilo, respektive mělo sloužit, k rekrutování nových členů SA. Tato organizace byla po Mnichovském pivním puči (1923) rozpuštěna. V této době měla zhruba tisíc členů.

K obnovení již pod názvem Hitlerjugend došlo v roce 1926, tato organizace byla obdobou předchozí a lze ji považovat za jejího nástupce. Přesto nelze říci, že by byla organizací i cíli identická, ale prošla rozsáhlou reorganizací. Hitlerjugend byla mnohem více orientována na NSDAP. V tomto období se nejednalo o nějak masovou organizaci, přesto se pod vedením Kurta Grubera stala přitažlivou variantou pro značné množství německých chlapců. V roce 1930 bývá udáváno, že měla 25 000 členů, toto číslo je poněkud nadsazené, neboť jsou do něj započítány i členky BDM.

Roku 1933 se Baldur von Schirach stal prvním Reichsjugendführerem (tzn. říšským vůdcem mladých). Pod jeho velením se tato organizace ještě více přimkla k NSDAP a stala se jednou ze základních složek německé propagandy a jednou z nejmasovějších organizací Německa této doby. V době, kdy Baldur von Schirach přebíral vedení této organizace, měla zhruba 108 000 členů. Po jeho ročním působení zde se tento počet zvýšil na více než 2 300 000 členů. Tento prudký vzestup byl způsoben spojením Hitlerjugend s mnoha mládežnickými organizacemi, z nichž nejvýznamnější byla Evangelische Jugend se zhruba 600 000 členy. Dalším zlomovým rokem se stal rok 1936, kdy byl přijat zákon Gesetz über die Hitlerjugend (Zákon o Hitlerjugend), a rok 1939, kdy byl přijat zákon s Jugenddienstpflicht (tzn. o služební povinnosti mladých). V roce 1940 dosáhl počet členů Hitlerjugend hranice osmi miliónu. Počet členů v období druhé světové války nelze přesněji určit a odhady se výrazně různí. Přesto lze říci, že každý chlapec, kterému bylo v tomto období více než deset let, byl s touto organizaci nějakým způsobem spojen.

Roku 1940 byl Schirach ve funkci Reichsjugendführera nahrazen Arturem Axmannem, který Hitlerjugend transformoval na pomocnou sílu německé armády, která mohla vykonávat některé válečné povinnosti. To vedlo k tomu, že se její členové zapojovali do práce hasičů, říšské pošty či jiných pro vedení války nezbytných úřadů.

V roce 1943 začala být tato organizace využívána jako záloha vojenských rezerv a její členové starší šestnácti let začali být nasazováni do armádních složek. V tomto roce byla vytvořena 12. SS divize Hitlerjugend, které velel SS-Brigadeführer Fritz Witt. Většinu poddůstojníků této divize tvořili chlapci ve věku 16-18 let, kteří se rekrutovali právě z Hitlerjugend. Při zapojení do války se tato divize ukázala být velmi bojeschopnou. Později docházelo k častějšímu zapojování Hitlerjugend do války, její členové byli považováni za jedny z nejfanatičtějších bojovníků a poslední linie německé obrany v Bitvě o Berlín byla prakticky tvořena touto organizací.
Po dobytí Německa (1945) bylo Hitlerjugend spojeneckou správou rozpuštěno jako integrální část NSDAP. Mnoho členů bylo obviněno z válečných zločinů, ale organizace jako taková nebyla prohlášena za zločineckou. To se stalo na základě spíše politické úvahy, že nelze celou německou mládež prohlásit za členy zločineckých organizací. Většina dospělých vůdců byla odsouzena k poměrně vysokým trestům (např. Baldur von Schirach na dvacet let).

Harry Bahrmann, člen Hitlerovy mládeže, 15 let: Ležím v příkopu uprostřed vesnice, přede mnou ústí zprava přicházející silnice. Ležím ve zlomu silnic. Příkop není hluboký, ale já se krčím. Mohu dohlédnout k silnici asi na dálku 50 metrů, potom mi výhled odřízne hrana protějšího domu. Slyším přijíždět tank a krčím se ještě hlouběji. Ležím skoro na břiše na náspu, odjišťuji pancéřovou pěst a tisknu ji k sobě. Přemýšlím, jak to chci udělat. Třesk kanonu mě téměř převrhne. Pak ho spatřím a zase zastrčím hlavu. Už jsem o ničem nepřemýšlel, jenže najednou je úplně blízko. Náhle ho vidím, i když jsem skrčený. Není vzdálen více než šest metrů. Chtěl jsem jej vlastně zničit vleže, ale napůl vyskočím a stisknu, abych ho neminul. Okolo tanku se okamžitě objevil mrak kouře, v němž mě bijí do očí světelné body, jako kdyby se svářelo. Tank se zpola otáčí, blokuje ulici a hoří.


Organizace

Hitlerjugend byla centralizovaná organizace řízená podle vojenského vzoru, základem byly místní buňky, jejichž členové se alespoň jednou týdně setkávali. Oblastní vůdci pak organizovali polní cvičení, kterého se zúčastnilo vždy několik buněk. Největší shromáždění se konalo zpravidla jednou do roka v Norimberku.
Další možností setkání byly tzv. akademie, což byly vlastně přípravné školy pro budoucí vedení nacistické strany. Do těchto škol byli zváni nejoddanější členové této organizace, jednalo se o vzor ostatním.
Dále existovaly sbory pro členy, kteří se chtěli stát důstojníky Wehrmachtu.

Symboly Hitlerjugend

Základní jednotkou Hitlerjugend byl bann zhruba o 6000 členech, bann byl přibližný ekvivalent vojenského regimentu. Těchto bannů bylo přes 300 a každý měl svoji vlajku. Tyto vlajky byly téměř stejné. Jednotlivý bann mohl být poznán podle černého čísla na žlutém svitku nad orlí hlavou. Rozměry vlajek byly 200×145 cm a v jejich středu byl orel (symbol převzatý z pruských symbolů), který v drápech držel bílý meč a černé kladivo. Meč reprezentoval nacionalismus a kladivo bylo symbol socialismu.
Vlajka Hitlerjugend (hlavní)
Bannfahne (vlajka bannu)
Arbeiterjugend (HJ) (před 1933)
DJ Jungbann
Vlajka DJ Fähnlein
vlajka DJ
Prvotní DJ vlajka (před 1933)
Bund deutscher Mädel (BDM)/Jungmädel (JM)- Untergau
Bund deutscher Mädel (BDM)/ JM-Gruppen
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama