Waffen-SS

25. října 2009 v 19:00 | Eliška |  Organizace
Waffen-SS (česky: Zbraně SS, respektive Ozbrojené SS) byly jednotky SS, určené k běžným vojenským operacím. Představovaly zvláštní a cizinecké jednotky nacistické armády, zahrnovaly přibližně 950 000 mužů, většinou dobrovolníků. Byly vedeny Heinrichem Himmlerem. V norimberských procesech byly pro válečnou krutost prohlášeny za zločineckou organizaci. Vyvinuly se z dvousetčlenné jednotky Hitlerovy osobní ochranky (die SchutzStaffel der NSDAP, odtud zkratka SS) ještě v dobách, kdy Hitler nebyl kancléřem, ale pouze vůdcem NSDAP v roce 1929.

Soubor:Logo-WaffenSS.jpg

Většina členů Waffen-SS tehdy rekrutovala z bývalých Freikorps, jejichž členové vstoupili do takzvané 1. SS-Panzer Division "Leibstandarte SS Adolf Hitler", která byla vytvořena Himmlerem na Hitlerovu žádost jako Hitlerova ochranka. Posléze ale byly Waffen-SS nasazovány do běžných vojenských úkolů na frontě (často jako elitní jednotky), vykonávali stráž v koncentračních táborech a po celou dobu své existence byli jejich členové také osobní stráží Hitlera.

Členové Waffen-SS byli, jak už bylo zmíněno, převážně dobrovolníci, prošli dobrým tělesným tréninkem, vynikajícím vojenským výcvikem a důkladným ideologickým zpracováním, které mnohdy hraničilo s brainwashingem, byli zejména specialisty na boj s lehkými palnými zbraněmi. Po takovémto základním výcviku prošli případným speciálním výcvikem (například v ovládání tanku). Waffen-SS kromě daleko lepšího výcviku, než měla většina německé armády, přesto často dostávali horší výzbroj (převážně konfiskovanou československé a rakouské armádě). V jednotkách Waffen-SS panoval také mnohem lepší přístup k vojákům než ve většině německé armády, vojáci Waffen-SS byli velmi cenní a velení si jich velmi vážilo. Proto v jednotkách Waffen-SS panoval poněkud volnější režim, než bylo v německé armádě zvykem, Waffen-SS měly lepší příděly jídla a vůbec lepší podmínky. Mezi veliteli a vojáky panovala spíše kamarádská atmosféra, v jednotkách Waffen-SS například bylo zvykem nadřízenému tykat.

Jednotky Waffen-SS se účastnily kromě jiného invaze do Polska v roce 1939, byli nasazováni především v Polsku, na západní frontě zejména ve Francii a také na Balkáně. Významnou úlohu hrály jednotky Waffen-SS při dobývání Skandinávie, účastnili se (a vyhráli) třetí bitvu o Charkov v roce 1943, operace Citadela a bojů poblíž Prochorovky.

Ve Waffen-SS byl brán nejprve ohled na "čistotu rasy," ale později v ní nemuseli sloužit "rasově čistí" Němci jako v ostatních jednotkách SS, velkou část z vojáků Waffen-SS dokonce tvořili kolaborující cizinci z podmaněných zemí, zejména Dánové, Francouzi, Ázerbajdžánci, Vlámové, Norové, Finové, Holanďané, Chorvati, Litevci, Estonci a Ukrajinci, dokonce Indové a Britové (resp. obyvatelé zemí Britského impéria). Tito vojáci byli nazýváni Freiwilligen (Dobrovolníci), a většina z národů, jejichž příslušníci takto sloužili, měla své vlastní jednotky (např. 28. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division "Wallonien", či 5. SS-Panzer Division "Wiking").

Soubor:Briefmarke Waffen SS.jpg

Z válečných zločinů, kterých se dopustily jednotky Waffen-SS na západní frontě, je nejznámější Malmédský masakr, kdy jednotky Waffen-SS v Belgii roku 1944 postřílely 71 amerických zajatců. Známé jsou také skupiny Dirlewangera a Kaminského, které na dobytém území v Polsku a Rusku zavraždily mnoho civilistů a také ruské válečné zajatce, vypálily několik stovek vesnic, prováděly ty nejohavnější německé válečné zločiny ve druhé světové válce. Jednotky také pomáhaly potlačovat odpor polských Židů ve varšavském ghettu. Zejména v Polsku a v Sovětském svazu byly jednotky Waffen SS součástí uskupení tzv. Einsatzgruppen, jejichž činností bylo "očisťování" prostoru od Židů a jiných "méněcenných" ras.

Charakterizující citát

Heinz Höhne ve své originální práci Der Orden Totenkopf , zabývající se Bezpečnostní službou SS, v březnu 1942 napsal: "…lze prohlásit, že svými úspěchy si Waffen SS získaly úctu. Zvláště je ceněno kamarádství a dobré vztahy mezi důstojníky, poddůstojníky a mužstvem… Bohužel nelze přeslechnout hlasy o tom, že Waffen postrádají zkušené důstojníky a vojáci SS jsou kvůli tomu lehkomyslně obětováni… Kritické hlasy tvrdí, že Waffen SS jsou jistým druhem vojenských hlídacích psů. Příslušníci SS jsou cvičeni k brutalitě a bezohlednosti, zřejmě proto, aby jich v případě nutnosti bylo možno použít proti jiným německým formacím… Waffen SS jsou tou nejbezohlednější vojenskou silou."

Sídlo SS

Hrad WEWELSBURG- mystické sídlo řádu SS. Heinrich Himmler zde plánoval obřady jeho rytířů. V hlavní věži je místnost s klenbou, kde se konaly obřady. Na hradě byla také kruhová místnost s kulatým stolem. V obřadní jámě se spalovala těla padlých hrdinů, popel se sypal do dvanácti schránek podél zdi okolo kruhové jámy, kde měl zůstat po věčnost. V kopuli stropu je velký hákový kříž, podlaha je vykládaná mramorovými dlaždicemi, každá s jiným symbolem.
Nedaleko města Paderbornu se zvedaly zříceniny středověkého hradu Wewelsburgu. Tento hrad ležící v polovině cesty mezi Kolínem a Braunschweigem, se měl stát sídlem vedení SS. Himmler navazoval na tradici Jindřicha I. a markraběte braniborského Albrechta Medvěda.
Nejvyšší hodnostáři SS měli na zámku k dispozici svá osobní apartmá. Ve stanovených dnech usedala elita SS ve velké hradní komnatě k poradám. Zde se konala také meditační duchovní cvičení. V podzemí hradu bylo sanktuárium řádu, místo kultu krve, kde se odbýval "křest krve" (Bluttaufe), rituál, který provázel přijetí nového adepta.

Na rekonstrukci Wewelsburgu dostal Himmler od Drážďanské banky úvěr ve výši 3 miliónů marek. Vedle Wewelsburgu se vedení SS věnovalo obnově dalších paláců: Bayerish Zell, Eulenburg a tzv. Sippenhaus v Gdaňsku. Hitler souhlasil i s Himmlerovými plány, týkající se adaptace hradu řádu německých rytířů v Malborku.

Pro nacistické vůdce měly tradice tohoto řádu představovat nejen zdůvodnění kolonizace zemí ležících na východě, ale i zavedení elitářské struktury rytířské vrstvy, podléhající komturům a žijící z exploatace porobeného obyvatelstva.

Přehled divizí Waffen-SS

Celkem 39 divizí, divize měla mít početní stav kolem 19 000 mužů, k čemuž se ale pozdější divize nikdy nepřiblížily.

 • divize pancéřových granátníků - SS Panzergrenadier Division
 • tanková divize - SS Panzer Division
 • horská divize - SS Gebirgs Division
 • jízdní divize - SS Kavallerie Division
Divize složené z říšských Němců se označovaly SS Panzergrenadier Division. Divize z dobrovolníků ze západních germánských a nordických zemí se označovaly SS Freiwilligen-Panzergrenadier Division, divize složené z dobrovolníků z východních zemí pouze Waffen-Grenadier Division der SS. Tyto divize neměly nosit runy SS, což se ale v praxi nedodržovalo. Také hodnosti měly jiné označení, např. SS-Sturmbannführer a Waffen-Sturmbannführer, a stejně tak se lišilo značení pluků jednotlivých divizí.
Některé pluky měly čestné označení (např. Der Führer), které bylo vyšité na manžetové stuze na rukávu.

 • 1.SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler
1. pluk pancéřových granátníků SS
2. pluk pancéřových granátníků SS
1. tankový pluk SS
1. tankový dělostřelecký pluk SS

1.tanková divize SS Leibstandarte Adolf Hitler - 28. května 1940 u Wormhoudtu zmasakrovala pod velením SS-Brigadeführera Wilhelma Mohnkeho 80 britských zajatců. Působila ve Francii, poté se přesunula na Ukrajinu, její jednotky se střetly v bitvě u Sokolova s 1. čs. armádním sborem. od 5. června 1943 se účastnila bitvy u Kurska, kde měla těžké ztráty, byla přesunuta do Itálie, kde páchala masakry civilního obyvatelstva, v říjnu 1943 převelena na Balkán, poté bojovala s Rudou armádou, do března 1944 byla prakticky zlikvidována. Byla přesunuta na západ do Belgie, kde byla doplněna a určena k odražení spojenecké invaze. Dne 17. prosince 1944 provedla jednotka Kampfgruppe Peiper "Malmédský masakr," při kterém postřílela 71 amerických zajatců.
 • 2.SS-Panzer-Division Das Reich
3. pluk pancéřových granátníků SS Deutschland
4. pluk pancéřových granátníků SS Der Führer
2. tankový pluk SS
2. tankový dělostřelecký pluk SS

2.tanková divize SS Das Reich - roku 1940 působila ve Francii, v březnu 1941 se přesunula na Balkán, účastnila se německé invaze do SSSR. Utrpěla velké ztráty, byla stažena k odpočinku do Německa a Francie. Počátkem roku 1943 se účastnila bojů u Charkova, v únoru 1944 byla stažena zpět do Francie. Zde provedla několik masakrů. Např. 10. června 1944 jako odplatu za útok partyzánů oběsili její příslušníci 99 civilistů v Tule. Téhož dne provedla masakr ve vesnici Oradour-sur-Glane, kde bylo brutálním způsobem zavražděno 642 civilistů včetně 207 dětí.
 • 3.SS-Panzer-Division Totenkopf
5. pluk pancéřových granátníků SS Thule
6. pluk pancéřových granátníků SS Theodor Eicke
3. tankový pluk SS
3. tankový dělostřelecký pluk SS

3. tanková divize SS Totenkopf - základem této divize byly jednotky SS-Totenkopfverbände, které prosluly vyvražděním polské elity a likvidací polských Židů v roce 1939. 27. května 1940 provedly příslušníci divize SS Totenkopf masakr ve francouzské vesnici Le Paradis, kde postříleli přes sto britských vojáků, kteří se vzdali. Při operaci Barbarossa útočila divize z východního Pruska. Utrpěla velké ztráty, koncem roku 1942 byla stažena do Francie. Počátkem roku 1943 byla převelena na východní frontu, některé její jednotky se střetly v bitvě u Sokolova s 1. čs. armádním sborem. I když její některé jednotky bojovaly v Itálii proti partyzánům, divize Totenkopf zůstala na východní frontě do konce války
 • 4.SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
7. pluk pancéřových granátníků SS
8. pluk pancéřových granátníků SS
4. dělostřelecký pluk SS
4. oddíl bojového zabezpečení SS

4.divize pancéřových granátníků SS Polizei - 10. června 1944 zmasakrovala 300 obyvatel řecké vesnice Distomo.
 • 5.SS-Panzer-Division Wiking
9. pluk pancéřových granátníků SS Germania
10. pluk pancéřových granátníků SS Westland
5. tankový pluk SS
5. tankový dělostřelecký pluk

5.tanková divize SS Wiking
 • 6.SS-Gebirgs-Division Nord
11. pluk horských myslivců SS Reinhard Heydrich
12. pluk horských myslivců SS Michael Gaissmair
6. horský dělostřelecký pluk SS
6. baterie bojového zabezpečení SS

6.horská divize SS Nord
 • 7.SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Prinz Eugen
13. dobrovolnický pluk horských myslivců SS Artur Phleps
14. dobrovolnický pluk horských myslivců SS Skanderbeg
7. dobrovolnický horský dělostřelecký pluk SS
7. oddíl bojového zabezpečení SS

7.dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen - bojovala proti partyzánům v Jugoslávii

 • 8.SS-Kavallerie-Division Florian Geyer
15. jízdní pluk SS
16. jízdní pluk SS
18. jízdní pluk SS
8. dělostřelecký (motorizovaný) pluk SS
8. protitankový pluk SS

8.jízdní divize SS Florian Geyer
 • 9.SS-Panzer-Division Hohenstaufen
19. pluk pancéřových granátníků SS
20. pluk pancéřových granátníků SS
9. tankový pluk SS
9. pancéřový dělostřelecký pluk SS

9.tanková divize SS Hohenstaufen
 • 10.SS-Panzer-Division Frundsberg
21. pluk pancéřových granátníků SS
22. pluk pancéřových granátníků SS
10. tankový pluk SS
10. pancéřový dělostřelecký pluk

10.tanková divize SS Frundsberg
 • 11.SS Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland
23. pluk pancéřových granátníků SS Nordland
24. pluk pancéřových granátníků SS Danmark
11. tankový oddíl SS Hermann von Salza
11. pancéřový dělostřelecký pluk

11.dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Nordland
 • 12.SS-Panzer-Division Hitlerjugend
25. pluk pancéřových granátníků SS
26. pluk pancéřových granátníků SS
12. tankový pluk SS
12. pancéřový dělostřelecký pluk SS
12.tanková divize SS Hitlerjugend
 • 13.Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1)
27. pluk horských myslivců Waffen-SS
28. pluk horských myslivců Waffen-SS
13. dělostřelecký pluk Waffen-SS
13. protitankový oddíl SS

13.horská divize SS Handschar (chorvatská č.1) - vznikla v roce 1943 z chorvatských muslimů pro potřeby protipartyzánského boje
 • 14.Waffen-Grenadier-Division der SS (ukrainische Nr. 1)
29. pluk granátníků Waffen-SS
30. pluk granátníků Waffen-SS
31. pluk granátníků Waffen-SS
14. dělostřelecký pluk Waffen-SS

14.divize granátníků SS (ukrajinská č.1) -mimo jiné se účastnila potlačování Slovenského národního povstání
 • 15.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1)
32. pluk granátníků Waffen-SS
33. pluk granátníků Waffen-SS
34. pluk granátníků Waffen-SS
15. dělostřelecký pluk Waffen-SS

15.divize granátníků SS (lotyšská č.1)
 • 16.SS-Panzergrenadier-Division Reichsführer-SS
35. pluk pancéřových granátníků SS
36. pluk pancéřových granátníků SS
16. dělostřelecký pluk SS
16. tankový oddíl SS

16.divize pancéřových granátníků SS Reichsführer-SS - 12. srpna 1944 provedla v italské vesnici Sant'Anna di Stazzema masakr, při kterém bylo povražděno kolem 560 mužů, žen i dětí. Dále jako odvetu za činnost partyzánů provedla ve dnech 29. září až 5. října 1944 v italském Marzabottu a okolních obcích masakr, při kterém bylo povražděno několik stovek civilních osob. Některé zdroje mluví o 700, jiné o 955 mrtvých. Mimo jiné bylo zmasakrováno 250 dětí včetně kojenců, 316 žen, 142 osob starších 60 let a 5 kněží.
 • 17.SS-Panzergrenadier-Division Götz von Berlichingen
37. pluk pancéřových granátníků SS
38. pluk pancéřových granátníků SS
17. pancéřový dělostřelecký pluk SS
17. protitankový pluk SS

17.divize pancéřových granátníků SS Götz von Berlichingen
39. pluk pancéřových granátníků SS
40. pluk pancéřových granátníků SS
18. dělostřelecký pluk SS
18. protitankový oddíl SS

18.dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Horst Wessel - část divize byla na podzim roku 1944 nasazena proti slovenským povstalcům
 • 19.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.2)
42. pluk granátníků Waffen-SS Voldemars Veiss
43. pluk granátníků Waffen-SS Heinrich Schuldt
44. pluk granátníků Waffen-SS
19. dělostřelecký pluk Waffen-SS

19.divize granátníků SS (lotyšská č.2)
 • 20.Waffen-Grenadier-Division der SS (estonische Nr.1)
45. pluk granátníků Waffen-SS
46. pluk granátníků Waffen-SS
47. pluk granátníků Waffen-SS
20. dělostřelecký pluk Waffen-SS

20.divize granátníků SS (estonská č.1)

 • 21.Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderbeg (albanische Nr.1)
50. horský pluk Waffen-SS
51. horský pluk Waffen-SS
21. horský dělostřelecký pluk Waffen-SS

21.horská divize SS Skanderberg (albánská č.1) - vznikla v dubnu 1944, tvořili ji etničtí Albánci z Kosova
 • 22.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa
52. dobrovolnický jízdní pluk SS
53. dobrovolnický jízdní pluk SS
54. dobrovolnický jízdní pluk SS
55. dobrovolnický jízdní pluk SS

22.dobrovolnická jízdní divize SS Maria Theresa - vznikla na jaře 1944, sloužili v ní maďarští etničtí Němci (Volksdeutsche)
 • 23.Waffen-Gebirgs-Division der SS Kama (kroatische Nr.2)
56. pluk horských myslivců Waffen-SS
57. pluk horských myslivců Waffen-SS
58. pluk horských myslivců Waffen-SS
23. horský dělostřelecký pluk Waffen-SS
Na konci roku 1944 rozpuštěna a její zbytky přiřazeny k nově vzniklé: niederlandische č.1

23.horská divize SS Kama (chorvatská č.2) - vytvořena v Chorvatsku roku 1944 z německých důstojníků, etnických Němců a bosenských muslimů, byla rozpuštěna koncem roku 1944 a zbytky se staly součástí nové 23. divize SS
 • 23.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nederland (niederlandische Nr.1)
48. pluk pancéřových granátníků SS General Seyffardt
49. pluk pancéřových granátníků SS De Ruiter

23.dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Nederland (holandská č.1)

 • 24.Gebirgs-Division der SS Karstjäger později jako Waffen-Gebirgs Division der SS Karstjäger
59. pluk horských myslivců Waffen-SS
60. pluk horských myslivců Waffen-SS
24. horský dělostřelecký pluk Waffen-SS

24.horská divize SS Karstjäger
 • 25.Waffen-Grenadier-Division der SS Hunyadi (ungarische Nr.1)
61. pluk granátníků Waffen-SS
62. pluk granátníků Waffen-SS
63. pluk granátníků Waffen-SS
25. dělostřelecký pluk Waffen-SS
25.divize granátníků SS Hunyadi (maďarská č.1)
 • 26.Waffen-Grenadier-Division der SS Hungaria (ungarische Nr.2)
64. pluk granátníků Waffen-SS
65. pluk granátníků Waffen-SS
66. pluk granátníků Waffen-SS
26. tankový prapor SS

26.divize granátníků SS Hungaria (maďarská č.2)
 • 27.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck (flämische Nr.1)
Její početní stav nepřesáhl ani jediný pluk.
27.dobrovolnická divize pancéřových granátníků SS Langemarck (vlámská č.1)
 • 28.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien
Její početní stav nepřesáhl ani jediný pluk.
28.dobrovolnická divize granátníků SS Wallonien (valonská)
 • 29.Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr.1)
Divize byla tvořena pouze z brigády Kaminskij. V roce 1944 přešla do řad Vlasovovy Ruské osvobozenecké armády (ROA) a její číslo převzala:italská divize č.1

29.divize granátníků SS (ruská č.1) - vznikla v roce 1941 v Brjansku jako protikomunistická občanská milice. Prováděla protipartyzánské akce v Bělorusku a na Ukrajině, páchala zločiny na civilním obyvatelstvu, brutálně zasáhla při povstání ve Varšavě.
 • 29.Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr.1)
Její početní stav nepřesáhl ani jediný pluk.
29.divize granátníků SS (italská č.1)
 • 30.Waffen-Grenadier-Division der SS (weissruthenische Nr.1)
75. pluk granátníků Waffen-SS
76. pluk granátníků Waffen-SS
77. pluk granátníků Waffen-SS
30. dělostřelecký pluk Waffen-SS

30.divize granátníků SS (běloruská č.1, uvádí se i jako ruská II.) - sloužili v ní Bělorusové, Rusové, Poláci, Ukrajinci, Tataři, Arméni.
 • 31.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division
78. pluk granátníků SS
79. pluk granátníků SS
80. pluk granátníků SS
30. dělostřelecký pluk SS

31.dobrovolnická divize granátníků SS - V jejím neoficiálním názvu je přívlastek "Böhmen-Mahren," což je zavádějící. Jejími příslušníky byli zejména Volksdeutsche z Chorvatska, Maďarska a zahraniční dobrovolníci. Je možné, že v ní působili i Němci z Protektorátu, ovšem neexistují žádné ověřitelné podklady a byla tímto neoficiálním titulem označována z toho důvodu, že byla vytvořena z personálu a frekvententů škol a kurzů Waffen-SS z území Protektorátu. Byla sestavena z předběžně ad hoc ustavených pluků "Böhmen" a "Mähren".
 • 32.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division 30.Januar
Plného stavu nikdy nedosáhla.
32.divize pancéřových granátníků SS 30.Januar

 • 33.Waffen-Kavallerie-Division der SS (ungarische Nr.3)
Plného stavu nikdy nedosáhla, v roce 1945 zničena Sověty, potom její číslo převzala:
33.jízdní divize SS (maďarská č.3)
 • 33.Waffen-Grenadier-Division der SS Charlemagne (französische Nr.1)
Plného stavu nikdy nedosáhla.
33.divize granátníků SS Charlemagne (francouzská č.1)
 • 34.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland
48. dobrovolnický pluk granátníků SS
34.dobrovolnická divize granátníků SS Landstorm Nederland
 • 35.SS- und Polizei-Grenadier-Division
Plného stavu nikdy nedosáhla.
35.divize policejních granátníků SS
 • 36.Waffen-Grenadier-Division der SS
brigáda Dirlewanger

36.divize granátníků SS - z jednotek SS si získala nejhorší pověst. Velel ji Oberführer SS Oskar Dirlewanger - sadista, který byl roku 1920 uvězněn pro zneužívání mladistvých. Jednotka prováděla ty nejhorší masakry civilního obyvatelstva v Sovětském svazu, vypalovala vesnice, znásilňovala ženy, loupila. Běžným způsobem tzv. "pacifikace" bylo, že lidé z vesnice byli nahnáni do kostela nebo největší budovy, kam byly poté naházeny granáty a celá vesnice byla zapálena, příp. lidé byli upáleni zaživa. Divize se též účastnila potlačování Slovenského národního povstání
 • 37.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Lützow
37.dobrovolnická jízdní divize SS Lützow
 • 38.SS-Grenadier-Division Nibelungen
38.divize pancéřových granátníků SS Nibelungen
štáb a kadeti důstojnické školy v Bad Tölzu, nepřesáhla velikost pluku
 • 39. Gebirgsdivision der SS
39. horská divize SS
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 whitlock whitlock | Web | 20. června 2015 v 12:06 | Reagovat

půjčka bez potvrzení příjmů :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama