Další druhy mučení

6. listopadu 2009 v 21:24 | Eliška |  Mučení
Boj s nelidskostmi nacismu trval zhruba 6 let,hrůzovláda inkvizice za které lidé okusili strach,nedůvěru,mučení,smrt a deprese trvala 200 až 300 let !

Vazba
těsně před vyslýcháním byla šňůra utahována kolem předloktí,která se utahovala až po kost,pokud se delikvent nepřiznal přestoupilo se na další stupeň.

Světlé trápení
Tenhle poetický název neznamenal žádné lechtání, ani světlo na konci tunelu. Když už jste byl natažený na skřipci s rukama pěkně nahoře, kat vás na žebrech pálil svazky svíček. Jedna strana, druhá strana, pak strhnout puchýře a ještě dvakrát opakovat.pokud jste vydržel až do konce a vaše vina se neprokázala, vyfasoval jste pár zlatek jako náhradu za utrpení a mohl jste jít domů.Bohužel často nebylo po čem. Když se vám povedlo nezemřít na otravu krve, doklepal jste to jako totální mrzák.

Naražení na kůl
odsouzenec byl spoután,položen na břicho,katovi pacholci mu roztáhli nohy,řitní otvor pořádně namazali olejem a kat mu poté do konečníku vrazil naostřený kůl a kladivem ho zatloukl do hloubky asi půl metru do jeho těla.odsouzenc zpravidla ještě žil či spíše prožíval strašlivou bolest.kůl byl poté s odsouzencovým tělem a nešťastník se vlastní vahou napichovaal stále hlouběji,až nakonec v oblasti břicha nebo ze zad vyšel kůl opět z jeho těla.v krutější variantě byl kůl pouze zaoblený,takže poté,co byl s tělem odsouzence vztyčen,dpcházelo spíše ke stlačování vnitřností a tudíž k ještě krutějším smrti,při níž umírání trvalo několik hodin,v některých případech i několik dnů.

Stahování kůže
v Babylonii a Persii byly zaživa stahováni z kůže soudci usvědčení ze zneužití své úřední moci a jejich kůží se potahovala křesla,do nichž usedali jejich nástupci.stejně končily i cizoložnice.

Pásy
Peršené vymysleli nařezávání kůže do úzkých 5 až 6 cm širokých proužků ve směru od krku dolů,dále toto zpestřování před trestem smrti začali používat všechny inkvizice na světě.po procesu se objevují proudy krve,obnažené svaly a křečovité stahy rozechvívají tepny nechráněné kůží.

Opékání zaživa
člověk se za nohy,uce a hrdlo přivázal řetězy,rozdělal se oheň a byl opékán jako prase na rožni.řetězy mu působily značnou bolest jelikož byly rozžhavené.kat ho začal potírat a kropit vroucí smůlou,tak dlouho dokud se smůla nepřiškvařila k tělu,dále smůlu i s masem odstrouhával struhadlem po dobu 30 minut,pokračovalo lámání v kole a zadušení odsouzeného slámou.

Ocelový pás
byl to předchudce svěraci kazajky s přivaženými pouty k ruce,do krku se dával rafinovaný železný roubík s přívodem vzduchu a připásáním plechové objímky k hlavě.pás pohmožďoval odsouzenci krk.nebo ve speciální svěrací helmě drtil lebku nebo masakroval kolena v zubatém lisu.

Dřevěný osel
bylo to něco na způsob trestné kozy,akorát to bylo pouze pro muže,k rostření mučení se na nohy přivazovali pytlíčky písku.je zajímavé že tento nástroj se udržel až do první světové války k trestání zajateckých vojáků.

Garotta
která se používala ještě ve 20.století,jedná se v podstatě o kůl se sedátkem a obručí kolem krku,která se utahovala tak dlouho,dokud se popravovaný nezadusil.jiná varianta šroubem lámala vaz.

Španělská židle
držela vyslýchaného,zatímco se mu škvařila chodidla,není však jisté,zda ji užívala i inkvizice u nás.

Strappado neboli garrucha
byla jedním z nejznámějších druhů mučení,při němž byly vyslýchanému za zády svázané ruce,za něž byl vyslýchaný zavěšen na laně s hákem a pomocí kladky vyvěšen vzhůru.a docházelo tak k vymknutí kloubů,nebo v některých případech natažení svalů i s trvalými následky.aby byl proces bolestivější zavěšovaly se na nohy pytlíčky písku nebo závaží.bolest zvyšovali trhavé pohyby provazem,prudké spouštění a vytahování.

Mučení vodou
obviněný byl umístěn na kozlík neboli žahadlo,které mělo podobu stolu ohnutého uprostřed oblouku.kat nejprve přivázal k oběma koncům stolu ruce a nohy vyslýchaného a poté ho mučil vodou rozličnými způsoby.obviněný byl pomocí trychtýře nucen pít nepředstavitelné množství vody a poté dostával silné údery na břicho nafouklé vodou prohnuté do oblouku díky kozlíku.v jiných variantách byl do úst oběti vložen lněný kus látky zasunutý co nejhlouběji do krku.následně byla látka namáčena vodou a tím jak zvětšovala svůj objem,dusila mučeného.po chvíly byl pruh látky násilím vytržen z krku a tím způsobil vnitřní zranění,poté byl znovu oběti zaveden do hrdla.nebo se používal pramének vody,v otmto případě byl obviněný položen nahý na kozlík a po celé dlouhé a dlouhé hodiny nechávali na tělo proudit tenký pramínek ledové vody.

Klekátko
tento nástroj v sobě spojuje muka klasických dřevěných ostnů a ponížení v podobě schýlení k zemi.na klekátku byl trestán ten,kdo se nechtěl podobrém podřídit autoritám církve.délka trestu záležela na vážnosti porvinění.jednoduchým utažením horní čelisti bylo možné dosáhnout vyššího utrpení.

Pás násilí
je považován za první příkla svěrací kazajky.pás byl upevněn oběti okolo pasu,zápěstí byla sevřena do příslušných prstenců. na bocích.některé typy byly vybaveny obojkem.tento nástroj neumožňoval žádný pohyb a často byl ponechán na odsouzeném,dokud mu nezpůsobil svalové ochrnutí které pro něho bylo obvykle osudné.odsouzený byl spuštěn do podzemí cely s tvarem obrácené homole cukru jen pro jednoho člověka,bez vzduchu,bez světla,kde nemohl zůstat ani ve stoje ani v sedě,ani natažený a co bylo nejhorší-nemohl se obránit proti kousání myší,které zamořily celu a ukousali ho během několika dní k smrti.

Píšťala
používala se proti lehčím přečinům,hádkám,rušení klidu,necudným řečím a hrubým nadávkám.bývala zavěšena na různě dlouhou dobu delikventovi na krk a prsty byly sevřeny do skřipců.používala se také k potrestání špatných hudebníků kteří svojí dekadentní hudbou uráželi sluch šlechty.

Pranýř
spolu a potupnými maskami a řetězy patřily k sobě.zloděje,hazardéry,lháře,špatné obchodníky apod. vystavovali kati u pranýře a nasazovali jim potupné masky ve tvaru zvířezích hlav nebo potupné řetězy na kterých bylo napsáno co pachatel udělal.

Židle pro čarodějnice
klasická židle s netradične ostrými kovovými ostny ze všech stran.delikventky se posadily na židli a kat jim připoutal ruce i nohy k židli a přitahoval,někdy si bral obrovskou palici a bušil do delikventek aby se pomalu napichovali na židli a vykrváceli.

Zazdění zaživa
jsou dvě možnosti,v první zazdily delikventy do otvoru kde se nemohli ani pohnout a cákonitě z toho museli zešílet,zemřeli až na dehydrataci nebo s nedostatkem kyslíku.

Rozřezání pilou
tento trest smrti byl jenom pro křesťany,svlekli delikventa a vzhůru nohama jej přivázali na dva tlusté do země zatlouklé klády,vzali si velkou ruční pilu a přeřezávali do té doby než odsouzený zemřel bolestí.

Olověné masky
bylo to rychlé usmrcení,vypadali jako potupné masky,ale před nimi byl zabudován nástavec v podobě zvláštní mističky kde se nalévalo rožžhavené olovo,ucpal se delikventovi nos a tím jak se nadechnul,olovo mu propálilo dutinu ústní a plíce.

Zavěšení v mřížích
pachatel měl pomalou smrt,zavěsily jej do 20 metrové výšky a trvalo týdny než jej vrány a ostatní ptáci uklovali k smrti.

Třísky
delikventovi se pomocí dvou dřevěných klínků sevřeli ruce a kat zasekával klíny to obrovského pařezu dokud nerozdrtil celé ruce.

Kotel
odsouzený byl hlavou dolů přivázán ke zvláštní úzké mříži,která fungovala jako padací dveře.pod odsouzeného se podstrčil kotel vařící vody a namáčela se mu tam hlava,nebo se dokonce vařila.

Železný kohout
železná konstrukce s rysy kohouta,na kterou si odsouzený musel sednout,když byla rožžhavená do červena,a byl stahován vroucími řetězy.

Drtič kloubů
nejen že rozmačkal např celé koleno ale obvykle z něj vedly dva tlusté šrouby které se utahovali a zavrtávali do kolene.

Pohřbení zaživa
většinou se pohřbívali ženy které zabily své dítě,ale to nebylo všechno,ještě se jejich srdce probodlo kůlem.kati také museli mučit již mrtvé sebevrahy,což nemělo žádný smysl.

Lámání v kole
byl to jeden ze způsobů tresů smrti,jednalo se o velké kolo od vozu,delikvent se na něj přivázal a kat ho roztočil a bušil masivní palicí do všech končetin a kloubů na těle.odsouzený byl do kola tzv.vpleten a pokud mu chtěl kat ulechčit trest na poprvé ho praštil do krku a tím ho každopádně usmrtil,buď z důvodu poškození a promáčknutí dýchacích cest nebo zlomení vazu.

Krysy
jednalo se o pomalý trest smrti,vezeň se dal do speciální místnosti a posadil do klády,do nepohodlné polohy a byly naněj vpuštěny krysy které ho rozkousali a usmrtily do týdne.

Utopení
tento trest byl výhradně pro čarodějnice,současně se jim svázali ruce a nohy k sobě,takže tvořily zvláštní klubíčko a hodily se jednoduše do vody,což znamenalo utopení.byl také pro mnichy,obchodníky a různé zloděje používán potápěcí koš,fungoval jako kladka,takže tak jednoduše spouštěl a zase vytahoval pachatelle dokud v horších případech neztratil nadobro dech.

Španělská kravata
byla to varianta odporné smrti.Kat a jeden nebo dva pacholci pomáhali,odsouhenému se kleštěmi povytáhnul jazyk a tento sval se až do hlouby krku ze spodu nařezal a pak se obyčejným větším nožem prořízla chrupavka a tímto otvorem se násilím vyndal jazyk,delikvent se udusil,pojmenování je přirovnáno ke kravatě protože jazyk je vytáhlý po hrudní koš,možná i dál.tento trest se dělal největším zločincům.

další vynálezy:
třeba řezač uší, v, štípačka prstů, louskáček,heretikova vidlička (jeden konec pod spodní čelist, druhý do hrudníku), kropenka na vařící olej, závěsná klec ve tvaru lidského těla vybavená trny,židle na přerušované topení,vykuchání,useknutí končetin,potupné řetězy,potápěcí koš,mučení lanem,hruška a atd.

Je zajímavé že všechny tyto mučící nástroje byly považovány za mírné mučení,nakonci mučení je považováno za proces spontální a získaný bez použitý donucovacích přestupků.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Mary Mary | Web | 8. srpna 2010 v 9:28 | Reagovat

{ Ou, no tedy, přečetla jsem si tady pár článků a musím říct, že lidi, kteří jsou a nebo spíš byli schopni takových zrůdností vážně nemůžou mít v hlavě něco v pořádku...  }

2 céda céda | 7. ledna 2011 v 19:07 | Reagovat

Luxxus tak ale mary když to provedli tak bohužel až n aty čarodějnice to mě taky sre

3 Apofis Apofis | 4. března 2011 v 2:20 | Reagovat

Poučné,tedy až na ty hrubky a nespočet překlepů.

4 david sokola david sokola | E-mail | 8. února 2012 v 11:57 | Reagovat

Zajímavé články, ale ty hrubky i,y jsou trošku degradující. 8-)

5 broiler broiler | Web | 22. června 2015 v 20:55 | Reagovat

půjčka před výplatou na ruku :-)

6 BenyJ BenyJ | E-mail | 16. ledna 2017 v 18:00 | Reagovat

I found this page on 15th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

7 TomkoC TomkoC | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 10:43 | Reagovat

Čekám na nový zajímavý článek na svém blogu

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama