Ariosofie a Adolf Hitler

7. prosince 2009 v 20:18 | ...LuKe |  Zajímavosti o Hitlerovi
Ariosofie je rasistický pavěda, o evoluční a duchovní nadvládě "árijské rasy". V následujícím článku sdíleném z Arisofie.sweb je popsáno, jak se Hilterův názor na árijce formoval už v životě ve Vídni.

Ariosofie a Adolf Hitler

"Když se zde setkáváme" , pravil Adolf Hitler ve své řeči 11. září 1936 " pak nás všechny naplňuje zázračnost tohoto setkání. Ne každý z vás vidí mne a ne každého z vás vidím já. Já však cítím vás a vy cítíte mne! Je to víra v náš národ, která nás, malé lidi, učinila velikými, která nás, chudé lidi, učinila bohatými, která nás, lidi kolísající, zbabělé a bojácné, učinila statečnými a odvážnými. Tato víra dala nám bloudícím, prohlédnout a spojila nás.

Na otázku jak byl Vůdce propojen s různými ariosofickými a völkisch okultními skupinami dávají různí autoři, různé odpovědi. Jsou zde ti, kteří toto spojení zásadně odmítají, ale i tací, kteří tvrdí, že nejméně do uchopení moci v roce 1933 byl Adolf Hitler zcela pod vlivem různých představitelů okultních scény.
Odpůrci tohoto spojení např. uvádějí, že v Mein Kampf Vůdce veřejně odsoudil " völkisch potulné učence " a okultisty jako neefektivní bojovníky v bitvě o záchranu Německa a vysmíval se jejich obřadům a přehrabáváni v minulosti. ( Toto prohlášení je vysvětlováno různě např. jako pokus o ovládnutí raného DAP nebo útok na Strasserovu skupinu v severním Německu. ) V každém případě tento Hitlerův výbuch mluví jasně o tom, že pohrdal konspirativními okultně rasistickými kruhy a dával přednost otevřené činnosti. Stejně tak tvrdí , že Hitlera ariosofické motivy milénia a manicheismu možná ovlivnily, ale jejich líčení prehistorického zlatého věku, gnostického kněžstva a tajného dědictví v kulturních památkách i řádech se v jeho politické a kulturní vizi nijak neprojevila. Naopak mnoho jiných poukazuje na to, že Hitler dozajista přišel do styku s ariosofickými materiály a některé jejich myšlenky převzal za své.
Roku 1907 odešel Adolf Hitler do Vídně, kde pozvolný skluz k lesklé bídě a pozdější pád do krajní nouze započal. Teď měl Hitler možnost seznámit se s temnou stranou života tohoto města. Tento pokleslý svět představovaly špinavé podnájmy, přelidněné výdejny na jídlo, zavšivené hotýlky, chudinské uličky vzdouvající se cizími emigranty z provincií, a Židé v prapodivných šatech a s podivnými zvyky. Hitlerovi v jeho neštěstí připadala Vídeň a multirasová habsburská říše jako zjevná antiteze jeho představy o mateřském Německu a jeho čistě národní kultuře. V takovém rozpoložení musel, být Hitler vnímavý k manichejskému dualismu plavovlasých a tmavovlasých, nadlidí a podlidí, árijců a Tschandalen o kterých psala Ostara Lanze von Liebenfels.
Ale jaký máme důkaz, že Adolf Hitler četl Ostaru a že na něj měla vedle dřívějších predisponujících faktorů rozhodující vliv? Především to do sebe zapadá chronologicky. Do poloviny roku 1908 stačil Lanz vydat 25 čísel Ostary a než se Hitler v květnu 1913 definitivně rozloučil s Vídní, vyšlo dalších 40 čísel. Protože zastávali velmi podobné názory na glorifikaci a záchranu ohrožené árijské rasy, na pronásledování a konečné vyhlazení neárijců a na vytvoření bájné ariogermánské tisícileté říše, je vysoce pravděpodobné, že mezi nimi k nějakému kontaktu došlo. Později Hitler ve svém Mein Kampf tvrdil, že jeho zkušenosti z Vídně položily žulové základy jeho světovému názoru a že v té době studoval rasistické pamflety. Pravděpodobnost ideologického ovlivnění je tudíž vysoká.
Rakouští vědci jako první uvedli, že Hitler patrně čerpal materiál pro své politické teorie z literatury Lanze von Liebensfels. Touto původně diskutabilní spekulací se po válce začal vážně zabývat Wilfried Dam. Byl to psycholog s výrazným zájmem o sektářské víry a politické ideologie. Protože se právě chystal napsat knihu o nacionálním socialismu, jako náboženském systému, dodávala by existence sektářského otce v pozadí nacionálně socialistické ideologie jeho tezi na váze. Brzy zjistil, že Lanz ještě žije a ihned se za ním vypravil. 11. května 1951 sdělil Lanz Daimovi, že ho Hitler roku 1909 navštívil v jeho kanceláři Ostary v Rodunu. Lanz si vzpomněl, že se Hitler zmínil, že bydlí ve Felberstrasse a že si tam kupuje Ostaru v blízké trafice. Prý tvrdil, že se zajímá o Lanzovy rasové teorie, a chtěl dokoupit některá stará čísla, aby měl kompletní sadu. Lanz si povšiml, že Hitler vypadá velmi ošuntěle a proto mu požadovaná čísla dal zdarma.
Lanzovo prohlášení bylo potvrzeno několika nezávislými důkazy. Podle policejních záznamů skutečně Hitler žil od 18. listopadu 1908 do do 20. srpna 1909 na Felberstrasse 22/16, bezútěšné ulici na severní straně Westbahnhofu. Dam si také ověřil v rakouském tabákovém úřadu, že v přízemí Felberstrasse 18 měli tou dobou pronajatou trafiku. Lanz by takové detaily stěží znal, kdyby mu je Hitler nesdělil. I poznámka o Hitlerově chudobném vzhledu zní pravděpodobně, protože v roce 1909 již Hitlerovi finanční zdroje pomalu vysychaly, podzim a zima tohoto roku byly nejhorší období jeho života, kdy byl nucen uchylovat se do krátkodobých ohříváren a na noc do nocleháren. A nakonec si musíme uvědomit, že v Lanzově zájmu nebylo vymýšlet si spojení s Hitlerem a nacionálně socialistickou ideologií, protože tehdy se psal rok 1951. Vídeň byla okupována spojenci a dosud probíhala politická vyšetřování. Z těchto důvodů lze považovat za vysoce pravděpodobné , že Hitler skutečně Lanze navštívil a že byl pravidelným čtenářem Ostary.
V jednom rozhovoru v roce 1934 Hitler k tomuto tématu řekl : "Jak můžeme zastavit úpadek rasy? Máme vytvořit vybranou společnost skutečných zasvěcenců? Řád, bratrstvo templářů kolem svatého grálu čisté krve?" Tento výrok je patrně odezvou jeho předválečného setkání s Lanzem, jeho Řádem nových templářů a Wagnerových oper.
Důkazy o tom, že Hitler věděl o Guidovi von List a jeho armanismu, jsou méně přesvědčivé a spočívají pouze na svědectví třetí strany a dedukcích z literatury. Jistá Elsa Schmidtová-Falková ( ve dvacátých letech měla v ranné straně na starosti skupinu zabývající se genealogickým výzkumem ) tvrdila, že ji a jejího manžela Hitler pravidelně navštěvoval v Mnichově. Při setkáních se často zmiňoval o tom, že čte Lista, a s nadšením z knih starého mistra citoval. Ještě jeden mnichovský zdroj mohl potvrdit Hitlerův zájem o Lista. V roce 1921 dala dr. Naberte Steiningerová, jedna z prvních členek nacionálně socialistické strany, Hitlerovi k narozeninám Thákurův esej o nacionalismu. Na vložený list napsala osobní věnování : "Adolfu Hitlerovi, mému drahému armanen-bratrovi". To, že použila esoterický termín, naznačuje společný zájem o Listovi práce. Poslední náznak toho, že Hitler patrně znal Listovi práce, poskytl Kubizek, když vyprávěl o konceptu hry, kterou Hitler napsal za jejich společného pobytu v hostelu v roce 1908. Zápletkou dramatu byl konflikt mezi křesťanskými misionáři a germánskými knězi z pohanské svatyně v bavorských horách. Hitler se mohl lehce inspirovat Listovou prací Die Armanenschaft der Ario-Germanen, která vyšla téhož roku o něco dříve.
Vzhledem ke stížnostem, že není podchycen člověk z ulice , Rudolf von Sobbetendorf, zakladatel a vůdce společnosti Thule, podporoval založení Kruhu politických dělníků, později Německá strana práce (DAP) a posléze NSDAP. Hitler sice nikdy členem Thulské společnosti nebyl, ale tato sloužila v raném období NSDAP, jako líheň budoucích kádrů ( např Rosenberg ) a sponzor či tiskový orgán. A není pochyb o tom, že myšlení Adolfa Hitlera bylo "Thulany" značně ovlivněno.
Každopádně je zcela zřejmé, že se Adolf Hitler s ariosofickými myšlenkami setkával a to zejména za jeho pobytu ve Vídni a při počátečním budování NSDAP ,tedy v době , kdy se utvářel jeho světonázor. Stejně tak je nepopiratelné, že spousta dalších významných představitelů třetí říše ( např. Himmler, Rosenberg ) se ariosofií a okultismem vážně zaobírala a řídila.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama